• تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
 • 1-7-1) متغیرهای مستقل:

  الف) نسبت بدهی: از تقسیم کل بدهی‎ها به کل دراییهای بانک محاسبه می‎گردد و بیانگر آنست که چه بخشی از داراییهای بانکی از بدهی تأمین مالی شده می باشد:

  ب) فاکتورهای کلان اقتصادی که شامل:

  • نرخ تورم؛ تورم به معنی کشش (میل) مداوم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‎باشد و نرخ تورمبرابر می باشد با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولاً شاخص قیمت مصرف کننده می باشد.
  • تولید ناخالص داخلی (GDP عبارت می باشد از کل ارزش تولیدات کالاها و خدمات در یک کشور به قیمت بازار طی دوره یک زمان به خصوص (معمولاً یک سال) می باشد.
  • نرخ ارز؛ ارزش هر یکای پول یک کشور (برای نمونه ریال ایران) به ازای پول خارجی را گویند، یا به اظهار دیگر ارزش پول خارجی بر اساس واحد پول ملی را نشان می‌دهد.

   

  1-7-2)متغیرهای وابسته

  متغیرهای وابسته شامل نسبت‎های سودآوری ارزیابی عملکرد بانکی می‎باشند، که شامل:

  • ROA ؛از تقسیم سود خالص به دارایی‎ها شرکت محاسبه می‎گردد.

   

  • ROE ؛ از تقسیم سود خالص به کل حقوق صاحبان سهام شرکت محاسبه می‎گردد.

   

  • NIM ؛از حاصل تقسیم تفاوت بین درآمد بهره ای و هزینه بهره ای به کل دارایی‎ها محاسبه می‎گردد.

   

   

  ساختار فصل‌های پژوهش

  این پژوهش از پنج فصل تشکیل شده‎اند که عبارتند از:

  فصل اول: در این فصل جهت ارائه دید کلی به اظهار اهمیت و ضرورت پژوهش، تعریف مساله، حدود و فرضیات پژوهش، اهداف می‌باشد.

  فصل دوم: شامل ادبیات پژوهش و پیشینه پژوهش می‎باشد.

  فصل سوم: اهداف، فرضیات، جامعه و نمونه آماری، متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آن‌ها، روش‌های جمع‌آوری اطلاعات و آزمون فرضیات تشریح شده می باشد.

  فصل چهارم: مربوط به آزمون فرضیه در سطوح مختلف و تجزیه و تحلیل نتایج می‌باشد.

  فصل پنجم: در ارتباط با نتایج پژوهش و پیشنهادات برای بهره گیری‌کنندگان و محققین آینده می­باشد.

   متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد