پرداخت های مبتنی بر کارت :

پرداختهای مبتنی بر کارت و نظام های مبتنی بر کارت چند سالی می باشد در مبادلات داخل کشور بهره گیری می گردد . کارتهای مورد نیاز چنین نظامی توسط بانکها بعضی از شرکت های طرف قرارداد با بانک صادر و از آن ها در انواع مختلف بهره گیری می گردد. پرداخت های مبتنی برکارت در کشور شامل کارتهای اعتباری و بدهی و کارتهای غیر بانکی می گردد و از سوی بانک های تجاری کشور صادر می گردد .و پیش روی بعضی از موسسات خصوصی کارتهای خرید و یا به تعبیری کارتهای اعتباری منتشر نموده اند که اصطلاحاً کارتهای غیر بانکی نامیده می شوند. اگر چه هنوز کارتهای اعتباری بین المللی در کشور ما رایج نشده می باشد.

شبکه شتاب :

شبکه شتاب  یک شبکه لحظه ای در ارتباطات بین بانکی می باشد . این شبکه در راستای زیر ساختارهای ایجادشده در طرح خودکار شدن عملیات بانکی کشور به وجود آمده می باشد. بانک های مختلف با عضویت در شبکه ، امکان بهره گیری از مشتریان بانک را از کلیه شعب سایر اعضا فراهم می کند  بیشترین کاربرد شبکه مذکور در ارائه خدمات مربوط به کارتهای بدهی می باشد ، بدین معنی که مشتریان بانک با بهره گیری از کارتهای بانکی می توانند از شعب مختلف نیاز خودرا تأمین نمایند . هرگونه تغییر در حساب مشتری هنگام بهره گیری از کارت به صورت لحظه ای در حساب وی ثبت می گردد . بانک های عضو در صورت داشتن بدهی یا طلب می توانند ازطریق شبکه به تسویه حساب بپردازند . در واقع با جاری شدن شبکه مذکور، شیوه وقت گیر و پر هزینه تسویه حساب کاغذی و به واسطه گری بانک مرکزی ، منسوخ شده می باشد.

نظام تسویه بین بانکی مبادلات ارزی :

در قالب این نظام بانک های فعال در بخش مبادلات ارزی به تسویه حساب با سایر بانکهای عضو می پردازند . این نظام به صورت لحظه ای کار می ‌کند و ارتباط بین مراکز اصلی بانک ها را در مبادلات ارزی مستقر می کنند . بعلاوه در این نظام بانک مرکزی به صورت واسطه اقدام می ‌کند بدین معنی که بانک به مقصود تسویه حساب بین بانکی  بانک هاذ ، حسابهای ارزی ان هارا تغییر می دهد. به بیانی دیگر تسویه حساب در این شیوه با دخالت بانک مرکزی انجام می گیرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

گسترش چنین نظام و امکان مبادلات ارزی بین بانکی کوشش برای زمینه سازی جهت ارتباط با بانک های دنیا می باشد و در آینده نگری این نظام یکی از مهمترین اهداف ، امکان مبادلات و تسویه حساب های جاری بین بانک های داخل و خارج ساخته شده می باشد.

شبکه سوئیچ عملیات بانکی ‌:

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه