شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بشر از زمانی که دریافت می تواند با تغییر در محیط زندگی خود ابزار ووسایل مورد نیازش را به دست آورد و با تبادل آن به سایر نیازمندی ها  گذرا زندگی را اسانتر کند ، به مفهوم کیفیت پی برده می باشد .

به گونه کلی دو توجه بر کیفیت حاکم بوده می باشد : توجه سنتی و توجه جدید

توجه سنتی : کیفیت را درجه انطباق محصول با مشخصات از پیش تعیین شده ( استاندارد  ) می داند و حد نهایی کیفیت  راانطباق کامل این دو مشخصات محصول با استاندارد اعلام می کند این در نظر داشتن گونه عمده به سالهای قبل از 1970 مربوط می گردد

توجه جدید : در این توجه مبتنی بر تعاریف  قابل قبول ارائه شده می باشد کیفیت علاوه بر انطباق مشخصات تعیین شده نیاز مشتری را در زمان حال و آینده در بر می گرد و براساس این توجه کیفیت از تشخیص نیاز مشتری شروع وبا تامین نیاز شناخت نیاز آینده او ادامه می یابد نظاره می گردد که کیفیت یک راه بی پایان می باشد.

2ـ3ـ2ـ1ـ تعریف کیفیت :

تاکنون تعاریف بسیاری از افراد یا سازمان های مختلف که در این مقوله پیشگام بوده و با در نظر داشتن تاثیرات و اهمیت آن توانستند گام های موثری را در ارتفاع کیفیت در زمینه های مختلف بردارند  در زیر به چند مورد تصریح گردیده :

ـ کرازبی کیفیت را اینگونه تعریف می ‌کند : هیچ معنا و مفهومی به غیر از آن چیز که مشتری واقعا می خواهد ندارد یک محصول زمانی با کیفیت می باشد که با خواستهای مشتری انطباق باشد .  این نکته تصریح دارد که الزامات شامل کلیه کارهای لازم برای تولید محصول یا ارائه خدمت می باشد ( سید جاودین کیماسی 35,1384  ) .

ـ یارمحمدیان به نقل از تاکر تصریح می کند که کیفیت یک مفهوم چندشکلی و چند بعدی می باشد تصورات و ارزش ها مقاصد کلی و اهداف خاصی هر فرد یا گروه ذینفع پایه های تعریف کیفیت را تشکیل می دهد در واقع کیفیت در چشم نظاره کننده یادر ذهن مصرف کننده  قرار دارد و براساس ذهنیت و طرز تلقی افراد تجارب آنها برداشت متنوعی از آن می گردد ( یار محمدیان وهمکاران 2004 )

ـ کیفیت مطابق با انتظارات مشتری تعریف شده می باشد .ورضایت مشتری مترادف با کیفیت بکار می رود

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد