سرمایه‌گذاران همواره دورنمای وضعیت مالی و اقتصادی شرکتی را مورد مطالعه و ارزیابی قرار می‌دهند که در آن سرمایه‌گذاری نموده یا قصد سرمایه‌گذاری در آن را دارند. هدف این پژوهش مطالعه تأثیر ساختار مالی و فاکتورهای اقتصاد کلان بر عملکرد بانکهای خصوصی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می‎باشد.

جمع‎بندی، تلخیص و تفسیر در هر کار به‌ ویژه مطالعات علمی و پژوهش بخشی اساسی به شمار می رود. در این فصل کوشش می گردد ضمن بازگوئی اهداف پژوهش، نتایج حاصل از پژوهش برای عدم پذیرش یا پذیرش فرضیات پژوهش ارائه و تحلیل گردد و در نهایت اظهار پیشنهادهای برخواسته از پژوهش برای پژوهش‌های بعدی ارائه می گردد.

 

5-1) اختصار پژوهش و آزمون فرضیات

اطلاعات باعث افزایش دانش تصمیم­گیرندگان و کاهش اندازه تردید آنان می­گردد. یکی از مهم­ترین عوامل توسعه­ی اقتصادی کشورها، وجود سیستم­های اطلاعاتی مناسب می­باشد. در دنیای امروز، سیستم­های اطلاعاتی حسابداری، تأثیر بسیار مؤثری در گردش فعالیت بنگاه­های اقتصادی اعمال می­نمایند. زیرا قسمت اعظم اطلاعاتی که در واحد­های تجاری و غیرتجاری، جهت تصمیم­گیری مدیران مورد نیاز می باشد، اطلاعات حسابداری می­باشد.

از آنجایی که اطلاعات حسابداری در گزارش­های مالی منعکس می­گردد، مرکز ثقل گزارش‎های مالی، صورت­های مالی اساسی شناخته شده می باشد. صورت­های مالی اساسی، عصاره­ی کلیه فعالیت­ها و رویدادهای مربوط به یک دوره­ی مالی می­باشد. مسئولیت تهیه صورت­های مالی به عهده­ی مدیریت مؤسسات می­باشد.

از دیدگاه اقتصادی، با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض بر این می باشد که همه‌ی افراد در وهله اول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند و مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی­باشند.

این پژوهش درصدد تبیین ارتباط بین ساختار مالی و فاکتورهای اقتصاد کلان با عملکرد بانکهای خصوصی به مقصود کمک به ذی‎نفعان جهت اخذ تصمیمات منطقی و قضاوت صحیح و بهره گیری کارآمدتر از منابع می‎باشد. برای رسیدن به هدف مورد نظر دوازده فرضیه تدوین شده می باشد که نتایج حاصل از آزمون‌ آماری فرضیه‌های فرعی در فصل چهارم ارائه گردید. اختصار یافته‌های پژوهش در جدول (5-1) به تبیین زیر ارائه می گردد:

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد