در  دهه های اخیر و با گسترش کامپیوتر های شخصی و فراگیر شدن وسایل الکترونیک ، ارتباطات بین افراد با یکدیگر و سازمان ها دستخوش تغییر و تحولات شگرفی شده می باشد وسایل الکترونیک در زندگی تک تک ما رسوخ نموده و خواه ناخواه امور مختلف شخصی و اجتماعی ما را در دگرگون نموده می باشد. در این بین بانک ها با عنوان واسطه وجوه از این قاعده مثتثنی نبوده و هنگام با سایر بخش های اجتماعی روز به روز به سمت بهره گیری بیشتر و مؤثر تر از ابزار آلات الکترونیک گام برمیدارند . در آن وقت ورود کامپیوتر به بانک و اجرای طرح های اتوماسیون اداری بانک هارا به جهش مواجه نمودند  و اکنون تکنولوژی اطلاعات و اینترنت بانک های ایران را مجبور نموده که در عرصه رقابت جهانی جهش دیگری را پذیرا باشد و از آن به عنوان بانکداری الکترونیک دانسته می گردد (جهان بکام 1386).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2ـ1ـ2ـ1ـ تعریف بانکداری الکترونیک

براساس گزارش کمیته باسل در سال 1998 بانکداری الکترونیک شامل خدمات مالی با حجم ارزش پایین از طریق کانال های الکترونیکی مختلف قبیل دستگههای خود پرداز الکترونیکی کارت های اعتباری ، تلفن و تلویزیون و…… می باشد ( محمدی ، 1377و ص 45 )

*بانکداری الکترونیک دارای سطوح مختلفی می باشد هرکدام تعریف خاصی ارائه نمود . بهره گیری از سیستم های نرم افزار و سخت افزار رایانه ای می باشد . هرچه به سطوح بالاتر یعنی بانکداری الکترونیکی کامل 2 حرکت نماییم عملیات دستی کمتر ، سییستم های رایانه ای متمرکز تر، شبکه قابل دسترسی گسترده تر ، محدودیت زمانی و مکانی کمتر و در نهایت امنیت اطلاعات بانکی بیشتر خواهد بود ( اشمعی و دیگران، 1377 و ص 21)

بانکداری الکترونیک اساسا به فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانک با بهره گیری از واسطه ایمن و بدون حضور فیزیکی اطلاق می گردد . (کهزادی 1382)

Burr ، بانکداری الکترونیک را به عنوان یک ارتباط الکتریکی بین بانک ومشتری  به مقصود آماده سازی مدیریت و کنترل مبادلات مالی تعریف می کند در بسیاری از موارد بانکداری الکترونیک را  بانکداری مجازی نیز می نامند ، و این بخاطر انجام امور بانکی به صورت مجازی و دور از شعب بانکی می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد