بانکداری همراه یکی از مهمترین حوزه های تجارت موبایلی می باشد که ارتباطات وسیع وتأثیر گزاری بر سایر حوزه های تجارت موبایلی دارد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بخش اعظمی از انتقالات پولی که در شبکه تجارت موبایلی انجام می گردد از طریق بانک ها وشبکه بانکداری همراه آنها انجام می گردد لذا بانکداری همراه از یک سو با مشتریان خود در ارتباط می باشد از سوی دیگر قادر می باشد برای سایر بانک هایی که در حوزه تجارت الکترونیک فعال اند خدمات مالی مأثری تأمین نمایند.

پس می توان آنرا به صورت زیر تعریف نمود:

بانکداری همراه عبارت می باشد از :

ارائه خدمات بانکی ، خدمات بانکی غیر حضوری نظیر نظاره صورتحساب ، پرداخت قبوض خرید ، انتقال بین حسابها، پرداخت قسط و… از طریق سامانه های تلفن همراه (سید جوادین و سقطچی 1385)

2ـ2ـ4ـ خدمات مالی بانکداری همراه

خدمات مالی بانکداری همراه را می توان به 2 بخش تقسیم نمود :

1ـ خدمات کارگزاری همراه

2ـ خدمات بانکداری همراه

1ـ خدمات کارگزاری همراه

این گونه  خدمات به گونه عمده در ارتباط با بازارهای پول وسرمایه ارائه می گردند ازطریق این خدمات کاربران سفارشات خرید فروشد ارز ، اوراق بعادار ، کالا های بورسی نظیر طلا ع نفت فلزات و … با بهره گیری از موجودی خود نزد بانک ها به وسیله شبکه بانکداری همراه انجام دهند و در این مسیر بانک نیز کارمزد کارگزاری معاملات مذکور را دریافت می کنند .

امروزه بازارهای مالی در جهان به شدت توسعه یافته اند و حجم عظیمی از پول و ارتباط در این بازارها در حال گردش می باشد . پتانسیل بالایی برای سود آوری و کسب منفعت ایجاد کرده اند بانک ها می کوشند ارائه دهندگان خدمات مالی ریا ایجاد تنوع گستردگی و ارتقاء کیفیت در خدمات خود مشتریان بیشتری را جذب نموده و به طبع سود بیشتری کسب نمایند .

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد