شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

توسعه شگفت انگیز فناوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش آن به بازار های پولی و بانکی علاوه بر تسهیل امور برای مشتریان بانک ها ، روش های جاری بانکداری را متحول و دگرگون کرده می باشد.

فناوری بانک ها ، فناوری پردازش ، ثبت و نگهداری ، تغذیه و تبادل اطلاعات مشتریان می باشد . این فناوری به تدریج تکامل پیدا نمود و همراه با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات 1( ICT) متحول گردید چند دهه اخیر تحولات شگرفی در نظام بانکداری به وجود آمده می باشد این تحولات را به چهار دوره می توان تقسیم نمود در هر دوره تا حدی رایانه و نرم افزار جایگزین انسانها و کاغذ شده اند هردوره از تکامل برای مدیران نظام بانکی این امکان را فراهم نموده می باشد که اوقاف تلف شده را در شرایط کار رقابتی به حداقل برسانند و در گستره بالا تری به ارائه خدمت بپردازد به بیانی دیگر فناوری جدید و الکترونی شدن بانکداری جدید به آنها این امکان را می دهد که سرعت کیفیت هزینه و خدمات خود را افزایش دهند .

در ادامه 4 دوره تحول در نظام بانکداری تشریح خواهند گردید ( منوچهری 1380)

الف ـ دوره اول : اتوماسیون پشت باجه:

ب ـ دوره دوم : اتوماسیون جلوی باجه:

این دوره زمانی آغاز میشود که عملیات بانکی را به صورت الکترونیکی ثبت و دنبال می کند از اواخر دهه 1970 امکان انتقال لحظه ای اطلاعات از طریق بکارگیری ترمینال ها که به ظاهر شبیه رایانه های شخصی  امروزی بودند از طریق خطوط مخابراتی و رایانه های بزرگ مرکزی متصل می شده اند امکان انتقال اطلاعات بین شبکه های بزرگ رایانه ای و ترمینال های ورودی و خروجی به وجود آمد . کارمندان شعب قادر شده اند به صورت لحظه ای به حسابهای جاری دسترسی داشته باشند اما کماکان روز رسانی حسابها و تهیه گزارش های مربوطه توسط پردازش گر های مرکزی شبانه انجام می گردید.

در این دوره بانک ها مجبور بودند برای نیل به اتوماسیون جلوی باجه ازشبکه های مخابراتی موجود که در اختیار و انحصار شرکت های دولتی بود از نظر تکنولوژی و فناوری محدود بلکه از لحاظ هزینه ای گران بود بهره گیری نمایند.

این شبکه های ، مخابراتی و اطلاعاتی ، ترمینال های بانکی شعب را به مرکز رایانه پشت باجه مرتبط و متصل می ساخت . در این دوره هنوز تمایل به بهره گیری از اسناد کاغذی وجود داشت اگرچه ترمینال ها امکان جستجو و پردازش را سهولت بخشیده لکن هنوز تمای کارها توسط کارمندان بانک و از طریق ورود اطلاعات و حسابها به ترمینال ها صورت می گرفت .و فقط نیاز به بهره گیری انبوه به اسناد کاغذی تا حدودی برطرف گردید در این دوره بانک ها نتوانستند کارکنان خود را کاهش دهند زیرا هنوز نیاز به افرادی که پاسخگوی مراجعین به بانک ها باشند وجود داشت. از طرف دیگر نرم افزارهای به کار گرفته شده در این دوره کماکان غیر یکپارچه و جزیره ای بودند. علیرغم امکان دسترسی لحظه ای کارکنان بانک ها به حساب های مشتریان محصولات مختلف بانکی شامل انواع حساب های بانکی، سرویس های بیمه ای و نقل و انتقال وجوه مستلزم مراجعه مشتری به شعب بانک ها می بود و به بیانی دیگر برای هر نوع عملیات ف نرم افزار خاصی طراحی شده و یکپارچگی و پیوستگی بین نرم افزارهای تولید شده وجود نداشت.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد