تجارت الکترونیک ازبهترین نمونه بکارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات برای مقاصد اقتصادی می باشد . بهره گیری از این فناوری موجب رشد و توسعه اقتصادی ، بهبود کارایی تجاری و تسهیل همگرایی کشورها و به ویژه کشورهای درحال توسعه به اقتصاد جهانی گردیده می باشد.فناوری ارتباطات و اطلاعات امکان افزایش قابلیت رقابت پذیری بنگاه ها را فراهم ساخته  وهمچنین به ایجاد مشاغل جدید می انجامد . طی چند دهه اخیر حجم صادرات الکترونیک جهانی در اثر تحولات گسترده فناوری ارتباطات و اطلاعات ، رشد قابل توجهی را تجربه نموده می باشد . مبادلات پولی و مالی جزء لاینفک مبادلات تجاری می باشد ، از اینرو همگام با گسترش حجم صادرات  الکترونیک جهانی ، نهاد های پولی ومالی نیز به مقصود پشتیبانی و تسهیل صادرات الکترونیک به گونه گسترده ای به بهره گیری از فناوری ارتباطات و اطلاعات روی آورده اند در نتیجه طی چند دهه اخیر سیستم های پرداخت الکترونیکی  به تدریج در حال جای گزینی با سیستم های پرداخت سنتی می باشند . در این بین بانک ها نیز با حرکت به سوی بانکداری الکترونیک و عرصه خدمات مالی جدید تأثیر شایان توجهی در افزایش حجم تجارت الکترونیک داشته اند .

همچنین ، افزایش نیروهای حاضر در صحنه رقابت جهانی در صنایع مالی و به ویژه صنعت بانکداری ، تداوم تقاضا و تنوع نیازهای مشتریان ، موجب رویکرد بانک ها به بهره گیری از مکانیزم های تجارت الکترونیک از قبیل اینترنت و شبکه جهانی وب به مقصود ارایه خدمات بانکداری الکترونیک شده می باشد. ( کهزادی ، 1384)

2ـ1ـ2ـ4ـ بانکداری الکترونیک در ایران

سابقه ی فعالیت های بانکداری الکترونیک در ایران به سال 1350 بر میگردد . در آن موقع بانک تهران با در اختیار گرفتن بین 7 تا 10 دستکاه خودپرداز در شعبه های خود نخستین تجربه پرداخت خودکار پول را که تنها در همان شعبه نصب شده بر عهده داشتند . در اواخر دهه 1360 بانک های کشور با در نظر داشتن کاربرد کامپیوتر شخصی و احساس نیاز به اتوماسیون عملیات بانکی به رایانه ای کردن عملیات بانکی پرداختند . طرح جامع اتوماسیون بانکی پس از مطالعه و مطالعه های گوناگون در قالب پیشنهادی برای تحولی جامع در برنامه ریزی فعالیت های انفورماتیکی بانک ها به مسئولان شبکه ی بانکی ارائه گردید که با مصوبه مجمع عمومی بانک ها در سال 72 طرح جامعه اتو ماسیون سیستم بانکی شکلی رسمی به خود گرفت در همان سال بانک مرکزی شرکت خدمات انفور ماتیک را به عنوان سازمان اجرایی طرح جامع انفورماتیک سیستم بانکی تا سیس نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد