در پژوهش حاضر نیز به اندازه گیری کارایی  شعب بانک رفاه استان مورد نظر  با بهره گیری از روش تحلیل پوششی داده­ها(DEA) طی دوره زمانی مشخصی پرداخته می باشد.

 

2-2- مفهوم بانک

بانک ها مؤسساتی هستند که از محل سپرده های مردم می توانند سرمایه لازم را در اختیار صاحبان واحدهای صنعتی، کشاورزی و بازرگانی و اشخاص قرار دهند. تکامل بانکداری به زمانی خیلی قبل برمی­گردد  و اکنون به عنوان یک مؤسسه مالی که به ارائه خدمات مالی می پردازد همچنان رو به تکامل می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در حال حاضر واژه بانک به مؤسسه ای گفته میشود که دارای مجوز بانکداری باشد. این مجوز توسط دستگاه‎های نظارت مالی اعطا می گردد و به موجب آن حق ارائه اغلب خدمات مهم بانکی از قبیل پذیرش انواع سپرده ها و اعطای وام برای بانک میسر می گردد. مؤسسات مالی دیگری هم وجود دارند که تعریف حقوقی  بانک را ندارند و در اصطلاح مؤسسه اعتباری غیر بانک نامیده می شوند (طبیبیان، 1382،23) .

 

2-2-1- تاریخچه بانک و بانکداری در ایران

اولین بانک در سال ١٢۶۶ بدون اجازۀ رسمی از دولت ایران اقدام به گشودن شعبه و انجام عملیات بانک 􀍬 نمود. اما اولین تأسیس اسمی بانک با قرارداد ننگین از طرف ناصرالدین شاه به فردی به نام بارون دورویتر[1] کلید خورد. این بانک، بانک شاهی ایران نام گرفت.  در قبال این امتیازنامه، روس ها در سال ١٢٨۵ شمسی مجوز بانک استقراض ایران را به مدت ٧۵ سال از ناصرالدین شاه گرفتند اولین بانک ایران (بانک سپه) در سال ١٣٠۴ تأسیس گردید. بعد از انقلاب همه بانک های موجود در کشور با مصوبه شورای انقلاب، ملی شدند که عبارتند از: بانک ملی ، سپه، رفاه کارگران، صادرات ایران، بانک استان، صنعت و معدن، مسکن کشاورزی ، تجارت و ملت (درویشی، 1390، 22).

 

2-2-2- انواع بانک

بانک های جدید را می توان بر حسب نوع فعالیت آنها به هفت گروه تقسیم نمود:

  • بانک تجاری [2]
  • بانک سرمایه گذاری[3]
  • بانک پس انداز
  • شرکت های سرمایه گذاری امان
  • بانک رهنی
  • بانک صنعتی
  • بانک مرکزی که به عنوان مادر همه بانک ها تنظیم کننده تمامی بانک های یک کشور یا یک منطقه می‎باشد.( توتونچیان، 1391، 100-99).

[1]– Baron de Reuter

[2]– Commercial Bank

[3]– Investment Bank

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه