1-7-1- متغیر مستقل

متغیر مستقل به گونه ای مثبت یا منفی بر متغیر وابسته تاثیر می گذارد یعنی متغیر مستقل وجود داشته باشد متغیر وابسته نیز هست و هر مقدار افزایش در متغیر مستقل روی دهد روی متغیر وابسته نیز افزایش یا کاهش روی خواهد داد، به اظهار دیگر دلیل تغیر در متغیر وابسته را بایستی تغیر در متغیر مستقل جستجو نمود (سکاران ، 1385).

در این پژوهش متغیرهای مستقل عبارت می باشد از تسهیلات اعطایی صندوق مهر امام رضا ( ع ) در بخش‎های مختلف اقتصادی و اجتماعی از قبیل بخشهای  کشاورزی، صنعت، مسکن، خدمات، ازدواج، سپرده‎گذاری، اشتغال جوانان می باشد که با تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمار موجود اندازه موفقیت (متغیر وابسته) آنها سنجیده می گردد.

 

1-7-2- متغیر وابسته

متغیر وابسته متغیری می باشد که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری آن می باشد. به بیانی دیگر آن یک متغیر اصلی می باشد که در قالب یک مساله برای پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرد(خاکی ، 1382).

در این پژوهش متغیر وابسته عبارت می باشد از اندازه موفقیت صندوق مهر امام رضا ( ع ) در اعطای تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی.

 

1-8- تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش

1-8-1- تعاریف نظری و عملیاتی متغیر مستقل

تعریف نظری تسهیلات اعطایی :

– تامین تمام یا قسمتی از هزینه های مالی ( جاری و ثابت )  یک فعالیت اقتصادی

– قبول تعهد یا تضمین آثار مالی تمام یا قسمتی از تعهدات مشتریان بانک

بر اساس سیاستهای دولت بانکهای تخصصی موظف هستند همه ساله وامها و تسهیلات ویژه ای را برای بخشهای اقتصادی اعطا نمایند. از دیدگاه قانون عملیات بدون ربا، هر یک از طرف مختلف تامین مالی با تضمین تعهدات واحدهای اقتصادی، گونه ای از تسهیلات اعطایی به شمار می رود (جهانخانی و پارسانیان، 1376).

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعریف عملیاتی تسهیلات اعطایی :

عملیاتی کردن یا تعریف عملیاتی یک مفهوم به این جهت می باشد که در آن مفهوم قابل اندازه گیری گردد و این امر از طریق دقت در ابعاد و خصوصیات متعلق به آن مفهوم و طبقه بندی کردن آن ابعاد به عناصر قابل نظاره و قابل اندازه گیری میسر می باشد (سکاران ، 1385). در ادامه تعریف های مفهومی و عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته آورده شده می باشد. خاطر نشان می گردد که متغیرهای پژوهش در قالب یک مقیاس پنج نقطه ای لیکرت[1] از ” بسیارزیاد تا بسیار کم ” عملیاتی و سنجیده شده می باشد .

صندوق مهر امام رضا ( ع ) در پرداخت اعتبارات یا تسهیلات خود به متقاضیان در بخش های مختلف اقتصادی فعالیت می کند. این صندوق به متقاضیان خود در بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات که منجر به ایجاد اشتغال برای جوانان می گردد، تسهیلات قرض الحسنه اعطا می نماید. صندوق مهر امام رضا (ع) تسهیلات اعطایی دیگری در زمینه های ازدواج و سپرده گذاری را نیز در اختیار متقاضیان واجد شرایط خود قرار می دهد.

در این پژوهش تسهیلات اعطایی بخش کشاورزی صندوق بوسیله مقایسه با سایر بانکها، ایجاد اشتغال روستایی، نحوه بازپرداخت، مبالغ اختصاص یافته به این بخش، اندازه موفقیت طرحهای کشاورزی مورد سنجش قرار می گیرد .

تسهیلات اعطایی در بخش صنعت بوسیله مقایسه با سایر بانکها و اندازه موفقیت طرحهای این بخش مورد سنجش قرار می گیرد .

 1-Likert

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد