پایان نامه

پایان نامه مدیریت:تاثیر ارزیابی کارایی رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

سایت منبع مطالعات اولیه در مورد بورس در ایران به سال 1315 ه.ش  برمی گردد.در این سال فرد بلژیکی رات نوتر بلد پس از انجام مطالعات گسترده در مورد تاسیس بورس در ایران اساس نامه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق رایگان پایان نامه ارشد:مدیریت :شعب کارا و ناکارای نسبی بانک رفاه کارگران با استفاده از مدل سلسله مراتبی

در مدل های DEA  برخلاف روش هایی همچون رگرسیون، برازش منحنی، حداقل مربعات و … که گرایش به مرکز داده ها هست، تمایل به بهره گیری از واحدهای کارا توسط مرز کارایی می باشد. به ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق رایگان پایان نامه با موضوع نقش ارزیابی موفقیت صندوق در اعطای تسهیلات بخش کشاورزی

هدف اصلی پژوهش آن می باشد که آزمون گردد صندوق مهر امام رضا ( ع ) استان در اعطای تسهیلات اشتغال جوانان  خود نسبت به سایر بانک های استان از موفقیت بیشتری برخوردار بوده می ادامه مطلب…

By 92, ago