پایان نامه

پایان نامه مدیریت:تاثیر ارزیابی کارایی رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

سایت منبع مطالعات اولیه در مورد بورس در ایران به سال 1315 ه.ش  برمی گردد.در این سال فرد بلژیکی رات نوتر بلد پس از انجام مطالعات گسترده در مورد تاسیس بورس در ایران اساس نامه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود مقاله رایگان پایان نامه با موضوع نقش تولید ناخالص داخلی و حاشیه بهره خالص (NIM) بانک

هر پژوهشی با یک مسئله آغاز می‎گردد. مسئله پژوهش موجب ایجاد سوالاتی در ذهن محقق گردیده و به ارائه فرضیه منجر می‎گردد. پس وظیفه اصلی و اساسی هر محقق، مطالعه و پژوهش جهت تایید یا ادامه مطلب…

By 92, ago