پایان نامه

پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر ارایه تصمیمات یا راهکارهایی برای شرکت های ناکارا

با در نظر داشتن معضلات اساسی مدل AP، محرابیان و همکاران (1999) مدل دیگری را جهت رتبه بندی DMUهای کارا مطرح نمودند. در مدل AP حرکت به سوی مرز در امتداد شعاعی صورت میگرفت که ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله فارسی دانلود پایان نامه بررسی نرخ ارز و حاشیه بهره خالص (NIM) بانک

سایت منبع در پژوهش‌های علمی، تجزیه و تحلیل داده‌های آماری جمع‌آوری شده از نمونه‌های آماری، مرحله مهمی از پژوهش تعبیر می گردد به علت اینکه محقق، در این مرحله به نتیجه نهایی خواهد رسید. یعنی ادامه مطلب…

By 92, ago