پایان نامه

پایان نامه مدیریت :تاثیر رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

درمورد اینکه کارایی واحدهای تولیدی چگونه محاسبه و ارزیابی گردد دو روش اصلی هست: شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید 2-2-6-1 -روش تابع مرزی تصادفی: در این ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه با موضوع نقش رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید کارایی مقیاس، بیانگر نسبت کارایی فعلی یک واحد به کارایی در مقیاس بهینه آن واحد تولیدی می باشد. به بیانی دیگر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله رایگان تعیین کارایی نسبی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

کارایی فنی یا تکنیکی عبارت می باشد از توانایی یک واحد در بدست آوردن حداکثر خروجی با یک دسته از ورود یهای ثابت. این کارایی متأثر از عملکرد مدیریتی و مقیاس آن واحد (بنگاه) میباشد. ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسی منشا ناکارامدی هر یک از شعب ناکارا

سایت منبع   3-9- روش­های کاربردی سنجش کارایی برای سنجش کارایی بنگاه ها روش های مختلفی بکار گرفته می گردد لیکن زیرا برای محاسبه کارایی از تابع تولید مرزی یا هزینه مرزی بهره گیری می ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه با موضوع نقش شعب کارا و ناکارای نسبی بانک رفاه کارگران با استفاده از مدل سلسله مراتبی

بهره وری کل=   نمودار (3-9) منحنی تولید یکسان کالا     سایت منبع     پس اختلاف نظرهایی در بکار گیری ضرائب فوق وجود داشت و بدین ترتیب محاسبه بهره وری عوامل کل با ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد:کارایی شعب بانک رفاه استان گیلان بااستفاده ازتکنیک تحلیل پوششی داده ها

  3-6-1- روشهای پارامتری در روش های پارامتری که بیشتر بر پایه اصول اقتصادسنجی می باشد و در اقتصاد مورد بهره گیری قرار می‎گیرد، آغاز یک فرم تابع (معمولا تابع تولید کاب-داگلاس) برای تولید در ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارشد:عوامل کارایی شعب بانک رفاه استان گیلان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده¬ها

فارل ایده اش را با بهره گیری از یک مثال ساده برای بنگاه هایی که تنها از دو عامل تولید (x1,x2)  برای تولید یک محصول (Y)، بهره گیری می کنند ارائه نمود، البته با فرض ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه مدیریت :تاثیر شناسایی علل ناکارآمدی شعب ناکارآمد

گفته می گردد که کارایی مفهومی پویاست. براین اساس در هر واحد زمان بعضی بنگاه ها دارای کارایی بیشتر و بعضی دارای کارایی کمتر هستند به طوریکه این رتبه بندی در طول زمان تغییر می ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود پایان نامه پایان نامه با موضوع نقش شناسایی علل ناکارآمدی شعب ناکارآمد

در این فصل در نظر داریم مهمترین معیار ارزیابی عملکرد بنگاه[1] را معرفی کنیم که با بهره گیری از عوامل مختلف تولید، به امر تولید کالاها و خدمات اشتغال دارند. به عنوان مثال یک کارگاه ادامه مطلب…

By 92, ago