پایان نامه

پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر ارایه تصمیمات یا راهکارهایی برای شرکت های ناکارا

با در نظر داشتن معضلات اساسی مدل AP، محرابیان و همکاران (1999) مدل دیگری را جهت رتبه بندی DMUهای کارا مطرح نمودند. در مدل AP حرکت به سوی مرز در امتداد شعاعی صورت میگرفت که ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه با موضوع نقش شعب کارا و ناکارای نسبی بانک رفاه کارگران با استفاده از مدل سلسله مراتبی

بهره وری کل=   نمودار (3-9) منحنی تولید یکسان کالا     سایت منبع     پس اختلاف نظرهایی در بکار گیری ضرائب فوق وجود داشت و بدین ترتیب محاسبه بهره وری عوامل کل با ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارشد:تعیین شعب کارا و ناکارای نسبی بانک رفاه کارگران با استفاده از مدل پنجره ای

  4-2- تحلیل پنجره ای شعبات بانک رفاه گیلان در پژوهش حاضر طول دوره ارزیابی کل، 3 ساله (از سال 1389 تا 1391) می باشد. تحلیل پنجره برای دوره های یک ساله، دوساله، سه ساله ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود مقاله رایگان پایان نامه با موضوع نقش تولید ناخالص داخلی و حاشیه بهره خالص (NIM) بانک

هر پژوهشی با یک مسئله آغاز می‎گردد. مسئله پژوهش موجب ایجاد سوالاتی در ذهن محقق گردیده و به ارائه فرضیه منجر می‎گردد. پس وظیفه اصلی و اساسی هر محقق، مطالعه و پژوهش جهت تایید یا ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله فارسی دانلود پایان نامه بررسی نرخ ارز و حاشیه بهره خالص (NIM) بانک

سایت منبع در پژوهش‌های علمی، تجزیه و تحلیل داده‌های آماری جمع‌آوری شده از نمونه‌های آماری، مرحله مهمی از پژوهش تعبیر می گردد به علت اینکه محقق، در این مرحله به نتیجه نهایی خواهد رسید. یعنی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه مدیریت :ارتباط بین نرخ ارز و حاشیه بهره خالص (NIM) بانک

یکی از راههای آزمون پیش فرض طبیعی بودن توزیع، بهره گیری از آزمون نیکوئی برازش کلوموگروف – اسمیرنوف می باشد. آزمون کلوموگروف – اسمیرنوف که به افتخار دو آماردان روسی به نامهای ا.ان کلوموگروف و ادامه مطلب…

By 92, ago