پایان نامه

مقاله رایگان تعیین کارایی نسبی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

کارایی فنی یا تکنیکی عبارت می باشد از توانایی یک واحد در بدست آوردن حداکثر خروجی با یک دسته از ورود یهای ثابت. این کارایی متأثر از عملکرد مدیریتی و مقیاس آن واحد (بنگاه) میباشد. ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه با موضوع نقش دردسترس بودن خدمات بانکداری همراه دربانک صادرات ازدیدگاه مشتریان

یکی از متداول ترین الگوهای بانکداری که از مدت های مدیدی مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد، بانکداری تلفنی می باشد به گونه کلی 3 نوع سیستم بانکداری تلفنی هست : یک نوع آن ادامه مطلب…

By 92, ago