پایان نامه

پایان نامه ارشد مدیریت:میزان کارایی نسبی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

در روش های پارامتری که بیشتر بر پایه اصول اقتصادسنجی می باشد و در اقتصاد مورد بهره گیری قرار می گیرد، آغاز یک فرم تابعی (معمولا تابع تولید کاب– داگلاس) برای تولید در نظر گرفته ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه با موضوع نقش مشخص کردن شعب بانک رفاه کارا و ناکارا

کارایی عبارت از انجام امری به بهترین طریق، بوسیله فرد حایز شرایط در بهترین محل و مناسب ترین وقت می باشد.( 19، Harington,1912) به نظر سامانث دیوید کارایی عبارت می باشد از نسبت ستانده واقعی ادامه مطلب…

By 92, ago