پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسی ارایه تصمیمات یا راهکارهایی برای شرکت های ناکارا

– انواع مدلهای تحلیل پوششی داده ها متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد مقیاس این می باشد که ستاده ها متناسب با نهادهها تغییر نکنند. ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسی منشا ناکارامدی هر یک از شعب ناکارا

سایت منبع   3-9- روش­های کاربردی سنجش کارایی برای سنجش کارایی بنگاه ها روش های مختلفی بکار گرفته می گردد لیکن زیرا برای محاسبه کارایی از تابع تولید مرزی یا هزینه مرزی بهره گیری می ادامه مطلب…

By 92, ago