پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسی ارایه تصمیمات یا راهکارهایی برای شرکت های ناکارا

– انواع مدلهای تحلیل پوششی داده ها متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد مقیاس این می باشد که ستاده ها متناسب با نهادهها تغییر نکنند. ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه کارشناسی :پاسخگویی خدمات ارائه شده وخدمات موردانتظار شرکت کندوکاو از دیدگاه مشتریان

برای دستیابی به خدمات با کیفیت برتر، درک صحیح مدیریت از انتطارات مشتری لازم می باشد اما کافی نیست. شرط دیگری که برای عرضه خدمات با کیفیت ضروری می باشد ،وجود استانداردهای عملکردی می باشد ادامه مطلب…

By 92, ago