پایان نامه

پایان نامه مدیریت:تاثیر ارزیابی کارایی رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

سایت منبع مطالعات اولیه در مورد بورس در ایران به سال 1315 ه.ش  برمی گردد.در این سال فرد بلژیکی رات نوتر بلد پس از انجام مطالعات گسترده در مورد تاسیس بورس در ایران اساس نامه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارتباط بین ارزیابی موفقیت صندوق در اعطای تسهیلات بخش سپرده گذاران

عبارت می باشد از تامین منابع مالی بوسیله بانک برای توسعه زمین (بویژه مستقلات در بخش کشاورزی ) براساس روش هزینه توسعه انجام شده و تعیین نرخ هزینه توسط بانک مرکزی این روش می تواند ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر ارزیابی موفقیت صندوق در اعطای تسهیلات بخش صنعت

مجموعه فعالیتها و عملیاتی که توسط بانکها انجام می شود، بانکداری نامیده می گردد. تجهیز و مصرف منابع پس انداز جامعه وصول برات، سفته، صدور ضمانتنامه، گشایش اعتبارات اسنادی و … مانند عملیاتی هستند که ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

تعیین ارزیابی موفقیت صندوق در اعطای تسهیلات بخش صنعت

تسهیلات اعطایی در سیستم بانکداری اسلامی در چهار گروه عمده در ارتباط با: وام دهی، مشارکت، مبادلات تجاری و تعهدات تقسیم‌بندی می شوند که به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) برای هر کدام، ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

سری یازدهم لیست پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت

پایان نامه عوامل خدماتی برجذب منابع درشعب بانک رفاه از دیدگاه مشتریان و مدیران پایان نامه جذب منابع در شعب بانک رفاه بر حسب اهمیت از دیدگاه مشتریان و مدیران پایان نامه اندازه جانشینی تیم ادامه مطلب…

By 92, ago