پایان نامه

پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر ارایه تصمیمات یا راهکارهایی برای شرکت های ناکارا

با در نظر داشتن معضلات اساسی مدل AP، محرابیان و همکاران (1999) مدل دیگری را جهت رتبه بندی DMUهای کارا مطرح نمودند. در مدل AP حرکت به سوی مرز در امتداد شعاعی صورت میگرفت که ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق رایگان پایان نامه ارشد:مدیریت :شعب کارا و ناکارای نسبی بانک رفاه کارگران با استفاده از مدل سلسله مراتبی

در مدل های DEA  برخلاف روش هایی همچون رگرسیون، برازش منحنی، حداقل مربعات و … که گرایش به مرکز داده ها هست، تمایل به بهره گیری از واحدهای کارا توسط مرز کارایی می باشد. به ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود پایان نامه پایان نامه با موضوع نقش شناسایی علل ناکارآمدی شعب ناکارآمد

در این فصل در نظر داریم مهمترین معیار ارزیابی عملکرد بنگاه[1] را معرفی کنیم که با بهره گیری از عوامل مختلف تولید، به امر تولید کالاها و خدمات اشتغال دارند. به عنوان مثال یک کارگاه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه مدیریت :تاثیر عوامل محسوس خدمات ارائه شده و خدمات مطلوب کندوکاو ماشین از دیدگاه مشتریان

مدل مفهومی خدمات توسط پاراسورامان و همکارانش در سال 1985 مطرح گردید و پس از مطالعات این گروه به ابزار استاندارد ی جهت اندازه گیری کیفیت خدمات تبدیل گردید. این ابزار در ادبیات کیفیت خدمت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارشد:تعیین نرخ تورم و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) بانک

معیارهای سودآوری امروزه طیف­های مختلفی از نسبت­های مالی جهت ارزیابی عملکرد بانک­ها بهره گیری می­کنند. در این فرآیند معیارهای مختلفی همچون: سود، نقدینگی، کیفیت دارائی[1]، در نظر داشتن ریسک[2]، استراتژی­های مدیریت مدنظر قرار می­گیرد .پس ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

سری یازدهم لیست پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت

پایان نامه عوامل خدماتی برجذب منابع درشعب بانک رفاه از دیدگاه مشتریان و مدیران پایان نامه جذب منابع در شعب بانک رفاه بر حسب اهمیت از دیدگاه مشتریان و مدیران پایان نامه اندازه جانشینی تیم ادامه مطلب…

By 92, ago