پایان نامه

پایان نامه مدیریت:تاثیر ارزیابی کارایی رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

سایت منبع مطالعات اولیه در مورد بورس در ایران به سال 1315 ه.ش  برمی گردد.در این سال فرد بلژیکی رات نوتر بلد پس از انجام مطالعات گسترده در مورد تاسیس بورس در ایران اساس نامه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه مدیریت:میزان تماس وارتباط سیستم بانکداری همراه دربانک صادرات ا زدیدگاه

بانکداری همراه یکی از مهمترین حوزه های تجارت موبایلی می باشد که ارتباطات وسیع وتأثیر گزاری بر سایر حوزه های تجارت موبایلی دارد . شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه با موضوع نقش نرخ ارز و نرخ بازده داراییها (ROA) بانک

سرمایه‌گذاران همواره دورنمای وضعیت مالی و اقتصادی شرکتی را مورد مطالعه و ارزیابی قرار می‌دهند که در آن سرمایه‌گذاری نموده یا قصد سرمایه‌گذاری در آن را دارند. هدف این پژوهش مطالعه تأثیر ساختار مالی و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

سری یازدهم لیست پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت

پایان نامه عوامل خدماتی برجذب منابع درشعب بانک رفاه از دیدگاه مشتریان و مدیران پایان نامه جذب منابع در شعب بانک رفاه بر حسب اهمیت از دیدگاه مشتریان و مدیران پایان نامه اندازه جانشینی تیم ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

سری دهم لیست پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت

پایان نامه تشخیص ارتباط بین ادراک تعارض و سبک مدیریت سازش دانلود پایان نامه تعیین بین ادراک تعارض و سبک مدیریت مصالحه دانلود پایان نامه مطالعه ارتباط بین ادراک تعارض و سبک مدیریت رقابتی پایان ادامه مطلب…

By 92, ago