پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسی ارایه تصمیمات یا راهکارهایی برای شرکت های ناکارا

– انواع مدلهای تحلیل پوششی داده ها متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد مقیاس این می باشد که ستاده ها متناسب با نهادهها تغییر نکنند. ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود مقاله فارسی پایان نامه ارشد مدیریت :رابطه شناسایی علل کارآمدی شعب کارآمد

      2-6- پیشینه پژوهش برای ارزیابی کارایی واحدهای بانکی با در نظر داشتن توانایی های روش DEA مطالعات فراوانی در سطح بانک ها و شعبات بانکی می باشد که متأسفانه بیشتر این مطالعات ادامه مطلب…

By 92, ago