پایان نامه

مقاله فارسی پایان نامه ارشد:میزان رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

اندازه گیری کارایی به خاطر اهمیت آن در ارزیابی عملکرد سازمان ها همواره مورد توجه محققین بوده می باشد. چنان که قبلا نیز تصریح گردید فارل در سال 1957 برای اولین بار با بهره گیری ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه نقش قابلیت اطمینان خدمات ارائه شده و خدمات مورد انتظار شرکت کندوکاو از دیدگاه مشتریان

رضایت[1]: سایت منبع عبارت می باشد از یک طرز تلقی و احساس کلی مثبت نسبت به یک محصول یا خدمت که بعد از دریافت آن در فرد به وجود می آید. (کاتلر و آرمسترانگ،1386 ؛173) ادامه مطلب…

By 92, ago