پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسی تصمیمات برای قرار گرفتن شرکت های ناکارا درمرز کارا

سال های اخیر انواع زیادی از برنامه های کاربردی DEA (تحلیل پوششی داده ها) برای بهره گیری در ارزیابی عملکرد انواع مختلفی از اشخاص درگیر در فعالیت های مختلف در بسیاری از زمینه های مختلف ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق دانلود پایان نامه بررسی کارایی نسبی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

سایت منبع به گونه کلی بهره وری مفهومی می باشد که برای نشان دادن نسبت برونداد به درونداد یک فرد، واحد یا سازمان به کار گرفته می گردد و به مطالعه ارتباط بین داده ها ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق رایگان تعیین مشخص کردن شعب بانک رفاه کارا و ناکارا

به گونه کلی کارایی مفهومی نسبی می باشد و مقایسه بین عملکرد واقعی  و عملکرد ایده آل را نشان می‎دهد. کارایی اکثراً در سه حوزه مهندسی، مدیرت و اقتصاد مطرح می باشد. در اقتصاد مفهوم ادامه مطلب…

By 92, ago