پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسی ارایه تصمیمات یا راهکارهایی برای شرکت های ناکارا

– انواع مدلهای تحلیل پوششی داده ها متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد مقیاس این می باشد که ستاده ها متناسب با نهادهها تغییر نکنند. ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه با موضوع نقش رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید کارایی مقیاس، بیانگر نسبت کارایی فعلی یک واحد به کارایی در مقیاس بهینه آن واحد تولیدی می باشد. به بیانی دیگر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله رایگان تعیین کارایی نسبی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

کارایی فنی یا تکنیکی عبارت می باشد از توانایی یک واحد در بدست آوردن حداکثر خروجی با یک دسته از ورود یهای ثابت. این کارایی متأثر از عملکرد مدیریتی و مقیاس آن واحد (بنگاه) میباشد. ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه با موضوع نقش ارزیابی کارایی رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

بشر در تمام قرون و اعصار همیشه با مشکلی به نام محدودیت و کمیابی مواجه بوده می باشد. این محدودیت و کمیابی در تمام زمینه ها مانند عوامل تولید و به تبع آن کالا ها ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد:شعب کارا و ناکارای نسبی بانک رفاه کارگران با استفاده از مدل سلسله مراتبی

ضرورتی به ارائه یک تابع فرضی، از پیش تعیین شده و محدود کننده در این روش ها وجود ندارد و از فروض کمتری بهره گیری می کند و از پیچیدگی های اقتصاد سنجی به دور ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسی شعب کارا و ناکارای نسبی بانک رفاه کارگران با استفاده از مدل پنجره ای

روش تحلیل پنجره با امکان­پذیر ساختن ترکیب مشاهدات در سری­های زمانی و مقطعی تا حدودی مشکل ناکافی بودن مشاهدات را در ارزیابی­های زمانی برطرف می­کند. این تکنیک بر اساس میانگین متحرک اقدام می­کند و برای ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود مقاله فارسی دانلود پایان نامه بررسی محاسبه مقدار کمی کارایی شعب بانک رفاه استان گیلان

  1-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در این مطالعه جهت تجزیه و تحلیل داده ها و انجام محاسبات و حل الگوی مورد بهره گیری برای اندازه گیری کارایی از دو روش آمار توصیفی و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دنلود تحقیق رایگان پایان نامه مدیریت:میزان تضمین خدمات ارائه شده وخدمات مورد انتظار شرکت کندوکاو از دیدگاه مشتریان

شکاف چهارم نشان دهنده تفاوت بین نحوه ارائه خدمت با تبلیغات و تعهدات داده شده از سوی شرکت خدماتی می باشد. سازمان از طریق تبلیغات ،پیشبرد فروش ،نیروی فروش و دیگر وسایل ارتباطی وعده هایی ادامه مطلب…

By 92, ago